4 Ocak 2014 Cumartesi

gemi

rivayet odur ki, iki bin on üç yılının sonuna doğru vnf. namlı yazıcı tarafından kaleme alınan, bir iç-sesle bir başka iç-ses arasında vuku bulmuş ve aynı yazıcının "versus"la fotoğrafını çektiği konuşmada, çokları tarafından "suskunluk" olarak okunan "üç nokta" esnasında iç-seslerden birincisi içinden, "kendi güvertesine yüklediği kendini/ kendi kıyılarından hızla uzaklaştıran gemi" diyen bir şarkıyı teganni etmektedir.

ne söz yazarı ne de bestekârı bilinen bu şarkının, eğer inanırsak, on yedinci yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve ömrünü leyla ile mecnun hikâyesini resmetmeye vakfetmiş meçhul bir nakkaşın mecnun'u bir pars ile sarmaş dolaş çizdiği sayfanın derkenarına yazılmış ve ancak sayfa ışığa tutulduğunda okunabilen notta c.ü. hasannebioğlu'na ait olduğu söylenir.

"c" ve "ü" hakkında bir çok tahmin bulunsa da, bunların, tahminlerin kaderi gereği tahminden öteye geçemediğini sanırım siz de tahmin edersiniz. 

Hiç yorum yok: